Pete, 1. část (Pete: Part 1) – scénář

Chodby na Červeném trpaslíkovi LISTER a RIMMER jsou vedeni ostrahou různými chodbami „na kobereček“.   Kapitánova kancelář LISTER a RIMMER se zastaví před HOLLISTEROVÝM stolem. RIMMER zasalutuje. LISTER zamává. U kapitánova...

Kassandra (Cassandra) – scénář

Vězení Lapák. Velká válcovitá hala rozdělená do pater s obytnými celami.   Cela LISTER vejde do své cely. Zkontroluje, jestli se nejdou stráže, vyvolá HOLLYHO na monitoru na stěně cely a sedne...